Autoryzowane szkolenia MicrosoftMS 20696 Zarządzanie urządzeniami oraz aplikacjami firmowymi za pomocą System Center Configuration Manager

Zapytaj o dostępność kursu w formie ON-DEMAND

UWAGA! Szkolenie wycofane z oferty.

Aby uzyskać informacje na temat aktualnych szkoleń firmy Microsoft prosimy o kontakt z naszym konsultantem: szkolenia@dagma.pl lub 800 080 322.

Opis szkolenia

Uwaga! Szkolenie wycofane z oferty.

Zapraszamy na szkolenie: MS 20703-1A Administrowanie menedżerem konfiguracji programu System Center


Szkolenie ma na celu dostarczenie wiedzy oraz praktycznych umiejętności w zakresie konfigurowania i zarządzania systemami klienckimi oraz urządzeniami z wykorzystaniem Microsoft System Center 2012 R2 Configuration Manager oraz Windows Intune.

Szkolenie skierowane jest do administratorów oraz specjalistów IT odpowiedzialnych za wdrażanie, zarządzanie i utrzymanie systemów desktopowych i urządzeń mobilnych z wykorzystaniem Configuration Manager.

Wymagania:

 • Podstawowa wiedza z zakresu zarządzania ruchem sieciowym (protokoły sieciowe, topologie, sprzęt, media, trasowanie, przełączniki i adresowanie)
 • Podstawowa wiedza i umiejętności w zakresie zarządzania Active Directory Domain Services
 • Umiejętność instalowania, konfigurowania i rozwiązywania problemów występujących na komputerach osobistych zarządzanych przez system operacyjny Windows
 • Podstawowa wiedza na temat bezpieczeństwa infrastruktury klucza publicznego (PKI) i związanych z nim pojęć
 • Podstawowe rozumienie skryptów i składni Windows PowerShell
 • Podstawowe rozumienie ról i usług serwera Windows

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy potrafią:

 • Opisać funkcje Menedżera konfiguracji i Windows Intune oraz wyjaśnić, w jaki sposób używać tych funkcji do zarządzania komputerami osobistymi i urządzeniami przenośnymi w środowisku korporacyjnym
 • Wdrażać i zarządzać Menedżerem konfiguracji
 • Konfigurować i zarządzać zasobami sprzętowymi i programowymi
 • Zidentyfikować i skonfigurować najodpowiedniejszą metodę rozpowszechniania i zarządzania treścią używaną podczas wdrażania
 • Używać Menedżera konfiguracji do wdrożenia programu Endpoint Protection
 • Konfigurować strategię wdrażania systemu operacyjnego za pomocą Menedżera konfiguracji

Długość szkolenia:

40 h (5 dni x 8 h lekcyjnych) - jedna godzina lekcyjna trwa 45 min.

Szkolenie prowadzone jest w języku polskim, materiały w języku angielskim.


Program / Harmonogram szkolenia

Moduł 1 Zarządzanie komputerami stacjonarnymi oraz urządzeniami przenośnymi w przedsiębiorstwie

 • Zarządzanie systemami z wykorzystaniem narzędzia Menedżer konfiguracji oraz Windows Intune
 • Przegląd Menedżera konfiguracji oraz architektury usług chmurowych
 • Przegląd narzędzi administracyjnych Menedżera konfiguracji
 • Monitorowanie i rozwiązywanie problemów dotyczących witryny Menedżera konfiguracji
 • Wprowadzenie do zapytań i raportów

Moduł 2 Przygotowanie infrastruktury do obsługi komputerów stacjonarnych oraz urządzeń mobilnych    

 • Konfigurowanie granic i grup granic
 • Konfigurowanie wykrywania zasobów
 • Konfigurowanie łącznika serwera Exchange w celu zarządzania urządzeniami przenośnymi
 • Konfigurowanie zbiorów użytkowników i urządzeń

Moduł 3 Wdrażanie i zarządzanie klientem Menedżera konfiguracji

 • Przegląd klienta Menedżera konfiguracji
 • Wdrażanie klienta Menedżera konfiguracji
 • Konfigurowanie i monitorowanie statusu klienta
 • Zarządzanie ustawieniami klienta w Menedżerze konfiguracji

Moduł 4 Zarządzanie inwentaryzacją komputerów i aplikacji

 • Przegląd kolekcji inwentaryzacji
 • Konfigurowanie inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania
 • Zarzadzanie kolekcją inwentaryzacji
 • Konfigurowanie pomiaru wykorzystania aplikacji
 • Konfigurowanie Asset Intelligence

Moduł 5 Dystrybucja i zarządzanie treścią używaną do wdrożenia

 • Przygotowanie infrastruktury do zarządzania zawartością
 • Dystrybucja i zarządzanie treścią w punktach dystrybucyjnych

Moduł 6 Wdrażanie i zarządzanie aplikacjami

 • Przegląd zarządzania aplikacjami
 • Tworzenie aplikacji
 • Wdrażanie aplikacji
 • Zarządzanie aplikacjami
 • Wdrażanie i konfigurowanie aplikacji Windows Store

Moduł 7 Utrzymywanie aktualizacji oprogramowania dla komputerów zarządzanych

 • Proces aktualizacji oprogramowania
 • Przygotowywanie witryny aktualizacji do aktualizacji oprogramowania
 • Zarządzanie aktualizacjami oprogramowania
 • Konfigurowanie zasad automatycznego wdrażania
 • Monitorowanie i rozwiązywanie problemów z aktualizacjami oprogramowania

Moduł 8 Wdrażanie ochrony punktów końcowych dla komputerów zarządzanych

 • Omówienie programu Endpoint Protection w Menedżerze konfiguracji
 • Konfigurowanie, wdrażanie i monitorowanie zasad ochrony przed kradzieżą

Moduł 9 Zarządzanie zgodnością i zabezpieczaniem dostępu do danych

 • Przegląd ustawień zgodności
 • Konfigurowanie ustawień zgodności
 • Wyświetlanie wyników zgodności
 • Zarządzanie dostępem do zasobów i danych

Moduł 10 Zarządzanie wdrożeniami systemu operacyjnego

 • Przegląd wdrożenia systemu operacyjnego
 • Przygotowanie do wdrożenia systemu operacyjnego
 • Wdrażanie systemu operacyjnego

Moduł 11 Zarządzanie urządzeniami przenośnymi za pomocą oprogramowania Menedżera konfiguracji oraz Microsoft Intune

 • Przegląd zarządzania urządzeniami przenośnymi
 • Zarządzanie urządzeniami przenośnymi z infrastrukturą lokalną
 • Zarządzanie urządzeniami mobilnymi przy użyciu Menedżera konfiguracji i Intune
 • Zarządzanie ustawieniami i ochroną danych na urządzeniach mobilnych
 • Wdrażanie aplikacji na urządzeniach mobilnych

Moduł 12 Zarządzanie witrynami Menedżera konfiguracji oraz systemami witryn

 • Konfigurowanie administrowania opartego na rolach
 • Przegląd obsługi witryn Menedżera konfiguracji
 • Konfigurowanie narzędzi zdalnych
 • Wykonywanie kopii zapasowych i odzyskiwanie witryny Menedżera konfiguracji

Najbliższe terminy:

Zadzwoń: 800 080 322

Długość szkolenia

5 d x 8 h (Łącznie 40 h)

Masz pytania?
Potrzebujesz dodatkowych informacji?
Chcesz wstępnie zarezerować miejsce?

Wypełnij formularz kontaktowy

Szkolenie autoryzowane przez firmę Microsoft

Autoryzowane szkolenia Microsoft


Realizujemy vouchery Microsoft

Vouchery Microsoft Software Assurance

Poznaj szczegóły


Realizujemy egzaminy Pearson

Egzaminy Microsoft Pearson

Poznaj szczegóły

Zwolnienie z VAT

Niektóre szkolenia mogą być zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT. Ma to zastosowanie gdy szkolenia mają charakter kształcenia czy przekwalifikowania zawodowego. Szkolenia informatyczne mogą taki warunek spełniać. O szczegóły zapytaj naszego doradcę ds. szkoleń oraz wypełnij oświadczenie.

Pobierz oświadczenie

Hotel na czas szkolenia

Szukasz Hotelu na czas szkolenia? Wybierz miasto i sprawdź naszą ofertę.

Hotele w Gdańsku
Hotele w Katowicach
Hotele w Łódzi
Hotele w Poznaniu
Hotele w Rzeszowie
Hotele w Szczecinie
Hotele w Warszawie
Hotele we Wrocławiu