Autoryzowane szkolenia MicrosoftMS 10776 Wdrażanie baz danych Microsoft SQL Server 2012

Zapytaj o dostępność kursu w formie ON-DEMAND

UWAGA! Szkolenie wycofane z oferty.

Aby uzyskać informacje na temat aktualnych szkoleń firmy Microsoft prosimy o kontakt z naszym konsultantem: szkolenia@dagma.pl lub 800 080 322.

Opis szkolenia

Uwaga! Szkolenie wycofane z oferty.

Zapraszamy na szkolenie: MS 20464 Rozwój baz danych Microsoft SQL Server 2014


Szkolenie przeznaczone jest dla profesjonalistów posiadających wiedzę z zakresu pisania zapytań T-SQL oraz znających podstawowe pojęcia dotyczące relacyjnych baz danych.

Wymagania:

 • Wiedza z tworzenia zapytań w T-SQL

Korzyści po szkoleniu:

Uczestnik będzie znał:

 • SQL Server i jego główne narzędzia
 • Typy danych do wykorzystania podczas projektowania tabel konwersji danych pomiędzy typami danych i tworzenia ich aliasów.
 • Dobre praktyki w zakresie projektowania tabel programu SQL Server i tworzenie tabel za pomocą T-SQL.
 • Klucze podstawowe i obce.
 • Indeksy klastrowane i nieklastrowane
 • Metody odczytu i interpretacji planów wykonania.
 • Procedury, funkcje skalarne i tabelaryczne, triggery, widoki.
 • Typy tabel, tabele parametrów, użycie instrukcji MERGE.
 • Sposoby integracji SQL Server z .NET Framework. Pisanie własnych komponentów.
 • Sposoby przechowywania danych XML i ich schematów w SQL Server.
 • Sposoby wykonywania podstawowych zapytań na danych XML w SQL Server.
 • Sposoby użycia indeksu pełnotekstowego.

Długość szkolenia:

40 h (5 dni x 8 h lekcyjnych) - jedna godzina lekcyjna trwa 45 min.

Ścieżka certyfikacji:

MCSA: SQL Server. Szkolenie związane jest z egzaminem 70-463 – Implementing a Data Warehouse with Microsoft SQL Server 2012

Szkolenie prowadzone jest w języku polskim, materiały w języku angielskim.


Program szkolenia

Moduł 1: Wprowadzenie do SQL Server 2012 i narzędzi

 • Wstęp do platformy SQL Server
 • Praca z narzędziami SQL Server
 • Konfiguracja usług SQL Server

Moduł 2: Praca z typami danych

 • Zastosowanie typów danych
 • Korzystanie z danych znakowych
 • Konwertowanie typów danych
 • Specjalistyczne typy danych

Moduł 3: Projektowanie i wdrażanie tabel

 • Projektowanie tabel
 • Praca ze schematami
 • Kreowanie i przerabianie tabel

Moduł 4: Zapewnianie integralności danych przez ograniczenia

 • Wymuszanie integralności danych
 • Wdrażanie integralności domeny
 • Implementacja integralności encji I integralności referencyjnej

Moduł 5: Planowanie indeksowania dla SQL Server 2012

 • Zapoznanie z podstawowymi pojęciami indeksowania
 • Rodzaje danych i indeksy
 • Pojedyncze kolumny i indeksy złożone

Moduł 6: Wdrażanie struktur tabeli w SQL Server 2012

 • Struktury tabeli w SQL Server
 • Praca z klastrowanymi indeksami
 • Projektowanie efektywnie klastrowanych indeksów

Moduł 7: Odczytywanie planów wykonawczych SQL Server 2012

 • Podstawowe zagadnienia na temat planów wykonywania
 • Typowe elementy planu wykonywania
 • praca z planami wykonywania

Moduł 8: Zwiększanie wydajności poprzez nieklastrowane indeksy

 • Projektowanie efektywnych niezgrupowanych indeksów
 • Wdrażanie nieklastrowanych indesków
 • Wykorzystanie Database Engine Tuning Advisor

Moduł 9: Projektowanie i implementacja widoków

 • Wprowadzenie do widoków
 • Tworzenie i zarzadzanie widokami
 • Zalecenia wydajnościowe dla widoków

Moduł 10: Projektowanie i implementacja procedur składowanych

 • Wprowadzenie do procedur składowanych
 • Praca z procedurami składowanymi
 • Implementacja saprametryzowanych procedur składowanych
 • Kontrola kontekstu wykonania

Moduł 11: Łączenie danych i tabel

 • Użycie twierdzenia MERGE
 • Implementacja typów tabel
 • Użycie typów TABLE jako parametrów

Moduł 12: Projektowanie i implementacja funkcji zdefiniowanych przez użytkownika

 • Przegląd funkcji
 • Projektowanie i implementacja funkcji skalarnych
 • projektowanie i implementacja funkcji zwracających tabele
 • Implementacja zaleceń dla funkcji
 • Alternatywy dla funkcji

Moduł 13: Tworzenie wysoce współbieżnych aplikacji SQL Server 2012

 • Wprowadzenie do transakcji
 • Wprowadzenie do blokad
 • Zarządzanie blokadami
 • Poziomy izolacji transakcji

Moduł 14: Obsługa błędów w kodzie T-SQL

 • Rozumienie obsługi błędów w kodzie T-SQL
 • Implementacja obsługi błędów w kodzie T-SQL
 • Implementacja obsługi wyjątków strukturalnych

Moduł 15: Odpowiadanie na manipulację danych poprzez wyzwalacze

 • Projektowanie wyzwalaczy DML
 • Implementacja wyzwalaczy DML
 • Zaawansowane pojęcia dotyczące wyzwalaczy

Moduł 16: Implementacja zarządzanego kodu w SQL 2012

 • Wstęp do integracji SQL CLR
 • Importowanie i konfiguracja zestawów
 • Implementacja integracji SQL CLR
 • Poziomy izolacji transakcji

Moduł 17: Przechowywanie danych XML w SQL Server 2012

 • Wstęp do XML i schematów XML
 • Przechowywanie danych XML i schematów w SQL Server
 • Implementacja danych typu XML

Moduł 18: Zapytania do danych XML w SQL Server

 • Użycie składni T-SQL dla XML
 • Rozpoczynanie pracy z XQuery
 • Dzielenie XML

Moduł 19: Praca z danymi przestrzennymi SQL Server 2012

 • Wstęp do danych przestrzennych
 • Praca z typami danych przestrzennych SQL Server
 • Wykorzystanie danych przestrzennych w aplikacjach

Moduł 20: Praca z indeksami pełnotekstowymi i zapytaniamii

 • Wstęp do indeksowania pełnotekstowego
 • implementacja indeksów pełnotekstowych w SQL Server
 • Praca z zapytaniami pełnotektowymi

Najbliższe terminy:

Zadzwoń: 800 080 322

Długość szkolenia

5 d x 8 h (Łącznie 40 h)

Masz pytania?
Potrzebujesz dodatkowych informacji?
Chcesz wstępnie zarezerować miejsce?

Wypełnij formularz kontaktowy

Szkolenie autoryzowane przez firmę Microsoft

Autoryzowane szkolenia Microsoft


Realizujemy vouchery Microsoft

Vouchery Microsoft Software Assurance

Poznaj szczegóły


Realizujemy egzaminy Pearson

Egzaminy Microsoft Pearson

Poznaj szczegóły

Zwolnienie z VAT

Niektóre szkolenia mogą być zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT. Ma to zastosowanie gdy szkolenia mają charakter kształcenia czy przekwalifikowania zawodowego. Szkolenia informatyczne mogą taki warunek spełniać. O szczegóły zapytaj naszego doradcę ds. szkoleń oraz wypełnij oświadczenie.

Pobierz oświadczenie

Hotel na czas szkolenia

Szukasz Hotelu na czas szkolenia? Wybierz miasto i sprawdź naszą ofertę.

Hotele w Gdańsku
Hotele w Katowicach
Hotele w Łódzi
Hotele w Poznaniu
Hotele w Rzeszowie
Hotele w Szczecinie
Hotele w Warszawie
Hotele we Wrocławiu