Autoryzowane szkolenia MicrosoftMS 10775 Administrowanie bazami danych Microsoft SQL Server 2012

Zapytaj o dostępność kursu w formie ON-DEMAND

UWAGA! Szkolenie wycofane z oferty.

Aby uzyskać informacje na temat aktualnych szkoleń firmy Microsoft prosimy o kontakt z naszym konsultantem: szkolenia@dagma.pl lub 800 080 322.

Opis szkolenia

Uwaga! Szkolenie wycofane z oferty.

Zapraszamy na szkolenie: MS 20462 Administracja Microsoft SQL Server databases


Szkolenie, podczas którego uczestnicy zapoznają się z konfiguracją oraz zasadami wykonywania zadań konfiguracji baz danych w SQL Server 2012. Szkolenie przedstawia zagadnienia poprawnego tworzenia, konfigurowania i utrzymania baz danych.

Wymagania:

 • znajomość administracji Windows Server,
 • umiejętność pracy z kodem w języku Transact-SQL,
 • rozumienie koncepcji działania transakcyjnych baz danych.

Korzyści po szkoleniu:

Uczestnik będzie potrafił:

 • wykonywać zadania tworzenia i konfiguracji baz danych,
 • monitorować i utrzymywać ciągłość działania baz danych,
 • realizować podstawową optymalizację wydajności zapytań,
 • tworzyć i modyfikować indeksy dla różnych rodzajów tabel i danych.

Długość szkolenia:

40 h (5 dni x 8 h lekcyjnych) - jedna godzina lekcyjna trwa 45 min.

Ścieżka certyfikacji:

Szkolenie związane jest z egzaminem 70-462 - Administering Microsoft SQL Server 2012 Databases

Szkolenie prowadzone jest w języku polskim, materiały w języku angielskim.


Program szkolenia

Moduł 1: Wprowadzenie do SQL Server i jego zestawu narzędzi

 • Wprowadzenie do platformy SQL Server
 • Praca z narzędziami SQL Server
 • Konfiguracja usług SQL Server

LAB: Wprowadzenie do SQL Server i jego zestawu narzędzi

Moduł 2: Przygotowanie Systemu dla SQL Server 2012

 • Omówienie architektury SQL Server
 • Planowanie zapotrzebowania na zasoby serwera
 • Preinstalacja testowana dla SQL Server

LAB: Przygotowanie systemu dla SQL Server

Moduł 3: Instalacja i konfiguracja SQL Server 2012

 • Przygotowanie do instalacji SQL Server
 • Instalowanie SQL Server
 • Modernizacja i automatyzacja instalacji

LAB: Instalacja i konfiguracja SQL Server

Moduł 4: Praca z bazami danych

 • Omówienie baz danych SQL Server
 • Praca z plikami i grupami plików
 • Przenoszenie plików bazy danych

LAB: Praca z bazami danych

Moduł 5: Poznanie modeli SQL Server 2012 Recovery

 • Strategie tworzenia kopii zapasowych
 • Zrozumienie rejestrowania transakcji SQL Server
 • Planowanie strategii tworzenia kopii zapasowych SQL Server

LAB: Poznanie modeli SQL Server Recovery

Moduł 6: Tworzenie kopii zapasowych baz danych SQL Server 2012

 • Tworzenie kopii zapasowych baz danych i dzienników transakcji
 • Zarządzanie kopiami zapasowymi bazy danych
 • Praca z opcjami kopii zapasowej

LAB: Tworzenie kopii zapasowych baz danych SQL Server

Moduł 7: Przywracanie baz danych SQL Server 2012

 • Zrozumienie procesu przywracania
 • Przywracanie bazy danych
 • Przywracanie do punktu w czasie
 • Przywracanie bazy danych systemu i pojedynczych plików

LAB: Przywracanie bazy danych SQL Server2012

Moduł 8: Importowanie i eksportowanie danych

 • Przesyłanie danych do oraz z SQL Server
 • Importowanie i eksportowanie danych w tabeli
 • Wstawianie danych luzem

LAB: Importowanie i eksportowanie danych

Moduł 9: Uwierzytelnianie i autoryzacja użytkowników

 • Uwierzytelnianie połączenia do SQL Server
 • Autoryzacja loginów dostępu do bazy danych
 • Autoryzacja na różnych serwerach

LAB: Uwierzytelnianie i autoryzacja użytkowników

Moduł 10: Przypisywanie ról serwerów i baz danych

 • Praca z rolami serwera
 • Praca z rolami bazy danych
 • Tworzenie zdefiniowanych przez użytkownika roli bazy danych

LAB: Przypisywanie ról serwerów i baz danych

Moduł 11: Autoryzacja użytkowników do zasobów

 • Autoryzacja dostępu użytkownika do obiektów
 • Autoryzacja użytkowników do wykonywania kodu
 • Konfiguracja uprawnień na poziomie schematu

LAB: Autoryzacja użytkowników do dostępu do zasobów

Moduł 12: Kontrolowane środowiska SQL Server

 • Opcje kontroli dostępu do danych SQL
 • Wdrażanie SQL Server Audit
 • Zarządzanie SQL Server Audit

LAB: Kontrola w środowisku SQL Server

Moduł 13: Automatyzacja zarządzania SQL Server 2012

 • Automatyzacja zarządzania SQL Server 2012
 • Praca z SQL Server Agent
 • Zarządzanie zadaniami SQL Server Agent

LAB: Automatyzacja zarządzania SQL Server

Moduł 14: Konfiguracja zabezpieczeń dla SQL Server Agent

 • Zrozumienie zabezpieczeń SQL Server Agent
 • Konfiguracja referencji
 • Konfiguracja kont proxy

LAB: Konfiguracja zabezpieczeń SQL Server Agent

Moduł 15: Monitorowanie SQL Server 2012 za pomocą alertów i powiadomień

 • Konfiguracja funkcji poczty
 • Monitorowanie błędów SQL Server
 • Konfiguracja operatorów, alarmów i powiadomień

LAB: Monitorowanie zadań SQL Agent za pomocą alertów i powiadomień

Moduł 16: Wykonywanie konserwacji bazy danych

 • Zapewnienie integralności bazy danych
 • Utrzymanie indeksów
 • Automatyzacja rutynowych czynności konserwacyjnych

LAB: Wykonywanie bieżącej konserwacji bazy danych

Moduł 17: Przechwytywanie aktywności w SQL Server 2012

 • Przechwytywanie aktywności za pomocą SQL Server Profilerv
 • Poprawa wydajności z Database Engine Tuning Advisor
 • Praca z opcjami Tracing

LAB: Przechwytywanie aktywności w SQL Server 2012

Moduł 18: Monitorowanie SQL Server

 • Aktywny monitoring
 • Przechwytywanie i zarządzanie danymi dotyczącymi skuteczności
 • Analiza zebranych danych wydajnościowych

LAB: Monitorowanie SQL Server

Moduł 19: Zarządzanie wieloma serwerami

 • Praca z wieloma serwerami
 • Wirtualizacja SQL Server
 • Wdrażanie i uaktualnianie aplikacji Data-Tier

LAB: Zarządzanie wieloma serwerami

Moduł 20: Rozwiązywanie problemów związanych ze sprawami administracyjnymi SQL Server 2012

 • Metodologia rozwiązywania problemów SQL Server
 • Rozwiązywanie problemów związanymi z usługami
 • Rozwiązywanie problemy współbieżności
 • Rozwiązywanie problemów logowania i łączności

LAB: Rozwiązywanie typowych problemów

Najbliższe terminy:

Zadzwoń: 800 080 322

Długość szkolenia

5 d x 8 h (Łącznie 40 h)

Masz pytania?
Potrzebujesz dodatkowych informacji?
Chcesz wstępnie zarezerować miejsce?

Wypełnij formularz kontaktowy

Szkolenie autoryzowane przez firmę Microsoft

Autoryzowane szkolenia Microsoft


Realizujemy vouchery Microsoft

Vouchery Microsoft Software Assurance

Poznaj szczegóły


Realizujemy egzaminy Pearson

Egzaminy Microsoft Pearson

Poznaj szczegóły

Zwolnienie z VAT

Niektóre szkolenia mogą być zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT. Ma to zastosowanie gdy szkolenia mają charakter kształcenia czy przekwalifikowania zawodowego. Szkolenia informatyczne mogą taki warunek spełniać. O szczegóły zapytaj naszego doradcę ds. szkoleń oraz wypełnij oświadczenie.

Pobierz oświadczenie

Hotel na czas szkolenia

Szukasz Hotelu na czas szkolenia? Wybierz miasto i sprawdź naszą ofertę.

Hotele w Gdańsku
Hotele w Katowicach
Hotele w Łódzi
Hotele w Poznaniu
Hotele w Rzeszowie
Hotele w Szczecinie
Hotele w Warszawie
Hotele we Wrocławiu