Autoryzowane szkolenia MicrosoftMS 10774 Tworzenie zapytań do Microsoft SQL Server 2012

Zapytaj o dostępność kursu w formie ON-DEMAND

UWAGA! Szkolenie wycofane z oferty.

Aby uzyskać informacje na temat aktualnych szkoleń firmy Microsoft prosimy o kontakt z naszym konsultantem: szkolenia@dagma.pl lub 800 080 322.

Opis szkolenia

Uwaga! Szkolenie wycofane z oferty.

Zapraszamy na szkolenie: MS 20461 Tworzenie zapytań do Microsoft SQL Server


To szkolenie jest podstawą wszystkich dyscyplin związanych z SQL Server. Obejmuje zakres administrowania bazami danych jak i rozwoju baz oraz analiz biznesowych. Kurs jest przeznaczony dla administratorów baz danych, deweloperów oraz specjalistów Business Intelligence.

Wymagania:

 • Praktyczna znajomość relacyjnych baz danych,
 • Podstawowa znajomość systemu operacyjnego Microsoft Windows i jego podstawowych funkcji.

Korzyści po szkoleniu:

Uczestnik będzie potrafił:

 • Napisać kwerendy WYBIERAJĄCE,
 • Napisać zapytanie do wielu tabel,
 • Używać wbudowane funkcje,
 • Używać podkwerend,
 • Używać zestaw operatorów,
 • Wdrażać obsługę błędów,
 • Sortować i filtrować dane,
 • Poprawiać wydajność kwerendy.

Długość szkolenia:

40 h (5 dni x 8 h lekcyjnych) - jedna godzina lekcyjna trwa 45 min.

Ścieżka certyfikacji:

Szkolenie związane jest z egzaminem 70-462 - Administering Microsoft SQL Server 2012 Databases

Szkolenie prowadzone jest w języku polskim, materiały w języku angielskim.


Program szkolenia

Moduł 1: Wprowadzenie do Microsoft SQL Server 2012

 • przedstawienie Microsoft SQL Server 2012
 • początki z SQL Server Management Studio

Moduł 2: Początki z SQL Azure

 • opis SQL Azure
 • praca z SQL Azure

Moduł 3: Wprowadzenia do zapytań T-SQL

 • wstęp do T-SQL
 • zrozumienie zbiorów
 • zrozumienie logiki predykatów
 • zrozumienie porządku logicznego operacji polecenia SELECT

Moduł 4: Pisanie zapytań - klauzula SELECT

 • pisanie prostych zapytań SELECT
 • eliminowanie duplikatów przy użyciu klauzuli DISTINCT
 • używanie aliasów kolumn i tabel
 • pisanie prostych wyrażeń z użyciem klauzuli CASE

Moduł 5: Zapytania na wielu tabelach

 • zrozumienie na czym polegają JOIN-y
 • zapytania w oparciu o INNER JOIN-y
 • zapytania w oparciu o OUTER JOIN-y
 • zapytania w oparciu o CROSS i SELF JOIN-y

Moduł 6: Sortowanie i filtrowanie danych

 • sortowanie danych
 • filtrowanie danych przy użyciu klauzuli WHERE
 • filtrowanie danych przy użyciu opcji TOP i OFFSET-FETCH
 • praca z brakującymi wartościami i wartościami UNKNOWN

Moduł 7: Praca z typami danych Microsoft SQL Server 2012

 • wprowadzenie do typów danych Microsoft SQL Server 2012
 • praca z danymi znakowymi
 • praca z danymi daty i czasu

Moduł 8: Używanie funkcji wbudowanych

 • pisanie zapytań w oparciu o funkcje wbudowane
 • używanie funkcji konwertujących
 • używanie funkcji logicznych
 • używanie funkcji dla wartości NULL

Moduł 9: Agregacja i grupowanie danych

 • używanie funkcji agregujących
 • używanie klauzuli GROUP BY
 • filtrowanie grup przy użyciu klauzuli HAVING

Moduł 10: Podzapytania

 • pisanie podzapytań
 • pisanie podzapytań skorelowanych
 • używania predykatu EXISTS w podzapytaniach

Moduł 11: Używanie wyrażeń tabelarycznych

 • używanie tabel pochodnych
 • używanie CTE
 • używanie widoków
 • używanie funkcji o wartościach tabelarycznych

Moduł 12: Używanie operatorów

 • pisanie zapytań z operatorem UNION
 • używanie EXCEPT i INTERSECT
 • używanie APPLY

Moduł 13: Używanie funkcji agregujących, offsetowych oraz rankingowych

 • tworzenie okien przy użyciu klauzuli OVER
 • badanie funkcji okien

Moduł 14: Grupowanie i przestawianie zbiorów

 • pisanie zapytań przy użyciu klauzul PIVOT i UNPIVOT
 • praca z grupowaniem zbiorów

Moduł 15: Metadane serwera SQL

 • zapytania w oparciu o funkcje i widoki systemowe
 • wykonywanie systemowych procedur składowanych
 • zapytania w oparciu widoki dynamicznego zarządzania

Moduł 16: Wykonywanie procedur składowanych

 • zapytania o dane przy pomocy procedur składowanych
 • przekazywanie parametrów do procedur składowanych
 • tworzenie prostych procedur składowanych
 • praca z dynamicznym SQL

Moduł 17: Programowanie T-SQL

 • elementy programowania T-SQL
 • kontrolowanie wykonania programu

Moduł 18: Wdrożenie obsługi błędów

 • używanie bloków TRY/CATCH
 • praca z informacjami o błędach

Moduł 19: Wdrożenie transakcji

 • transakcje i silnik bazy danych
 • kontrola transakcji

Moduł 20: Poprawa wydajności zapytań

 • czynniki wydajnościowe zapytań
 • wyświetlanie danych wydajnościowych zapytań

Najbliższe terminy:

Zadzwoń: 800 080 322

Długość szkolenia

5 d x 8 h (Łącznie 40 h)

Masz pytania?
Potrzebujesz dodatkowych informacji?
Chcesz wstępnie zarezerować miejsce?

Wypełnij formularz kontaktowy

Szkolenie autoryzowane przez firmę Microsoft

Autoryzowane szkolenia Microsoft


Realizujemy vouchery Microsoft

Vouchery Microsoft Software Assurance

Poznaj szczegóły


Realizujemy egzaminy Pearson

Egzaminy Microsoft Pearson

Poznaj szczegóły

Zwolnienie z VAT

Niektóre szkolenia mogą być zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT. Ma to zastosowanie gdy szkolenia mają charakter kształcenia czy przekwalifikowania zawodowego. Szkolenia informatyczne mogą taki warunek spełniać. O szczegóły zapytaj naszego doradcę ds. szkoleń oraz wypełnij oświadczenie.

Pobierz oświadczenie

Hotel na czas szkolenia

Szukasz Hotelu na czas szkolenia? Wybierz miasto i sprawdź naszą ofertę.

Hotele w Gdańsku
Hotele w Katowicach
Hotele w Łódzi
Hotele w Poznaniu
Hotele w Rzeszowie
Hotele w Szczecinie
Hotele w Warszawie
Hotele we Wrocławiu