Autoryzowane szkolenia MicrosoftMS 20532 Tworzenie rozwiązań dla Microsoft Azure

Zapytaj o dostępność kursu w formie ON-DEMAND

UWAGA! Szkolenie wycofane z oferty.

Aby uzyskać informacje na temat aktualnych szkoleń firmy Microsoft prosimy o kontakt z naszym konsultantem: szkolenia@dagma.pl lub 800 080 322.

Opis szkolenia


Szkolenie dla administratorów zainteresowanych tworzeniem rozwiązań dla Microsoft Azure.

Wymagania:

 • znajomość konfigurowania i wdrażanie aplikacji internetowych ASP.NET
 • znajomość maszyn wirtualnych Azure
 • wiedza z zakresu pakietu usług cloud
 • wiedza z tworzenia i zarządzania kontami oraz parametrami klasy Storage
 • umiejętność tworzenia, konfigurowanie i podłączanie do instancji Bazy danych SQL
 • umiejętność zarządzania użytkownikami, grupami i subskrypcjami w przypadku usługi Active Directory, Azure
 • wiedza z zakresu tworzenia i zarządzanie sieciami wirtualnymi w Azure

Długość szkolenia:

40 h (5 dni x 8 h lekcyjnych) - jedna godzina lekcyjna trwa 45 min.

Szkolenie prowadzone jest w języku polskim, materiały są w języku angielskim.


Program szkolenia

Moduł 1: Dewelopment z wykorzystaniem platformy Microsoft Azure

 • Usługi Azure (Azure Services)
 • Portale zarządzania

Moduł 2: Przygotowanie środowiska deweloperskiego z użyciem maszyn wirtualnych Azure

 • Tworzenie maszyn wirtualnych Azure
 • Obciążenie maszyn wirtualnych Azure
 • Migracja instancji maszyn wirtualnych Azure

Moduł 3: Zarządzanie infrastrukturą w Azure

 • Sieci wirtualne Azure
 • Maszyny wirtualne Azure o dużej dostępności
 • Zarządzanie konfiguracją maszyn wirtualnych
 • Dostosowywanie konfiguracji sieciowej maszyn wirtualnych Azure

Moduł 4: Infrastruktura webowa na platformie Azure

 • Witryny Azure (Azure Web Sites)
 • Hosting aplikacji webowych w Azure
 • Konfigurowanie witryny Azure
 • Publikowanie witryny Azure
 • Monitorowanie witryny Azure

Moduł 5: Elastyczne projektowanie aplikacji w chmurze (Cloud Applications)

 • Praktyki projektowania aplikacji o wysokiej dostępności
 • Tworzenie aplikacji ASP.NET o wysokiej dostępności
 • Typowe wzorce aplikacji w chmurze
 • Cache-owanie danych aplikacji

Moduł 6: Realizowanie logiki przetwarzania z wykorzystaniem Azure

 • Czym są usługi w chmurze (Cloud Services)
 • Role webowe usług w chmurze (Cloud Service Web Roles)
 • Dostosowywanie konfiguracji usług w chmurze
 • Uaktualnianie i zarządzanie wdrożeniami usług w chmurze Azure (Azure Cloud Service Deployments)
 • Role robocze usług w chmurze (Cloud Service Worker Roles)
 • Przetwarzanie roli roboczej usług w chmurze
 • Cache-owanie danych z wykorzystaniem ról
 • Analizowanie aplikacji w obrębie instancji ról usług w chmurze

Moduł 7: Składowanie danych tabelarycznych w Azure

 • Przegląd Azure SQL Databases
 • Zarządzanie Azure SQL Databases
 • Używanie Azure SQL Databases za pomocą SQL Server Data Tools
 • Migracja danych do Azure SQL Databases
 • Replikacja i odtwarzanie instancji Azure SQL Databases
 • Przegląd składowania Azure (Azure Storage)
 • Przegląd składowania w postaci tabel Azure (Azure Storage Tables)
 • Transakcje Table Entity

Moduł 8: Składowanie plików i mediów w Azure

 • Składowanie typu Blob (Azure Storage Blobs)
 • Kontrola dostępu do Storage Blobs i kontenerów
 • Monitorowanie Storage Blobs
 • Konfigurowanie kont składowania Azure (Azure Storage Accounts)
 • Pliki Azure
 • Ładowanie i migracja danych

Moduł 9: Składowanie danych z użyciem kolejek Azure

 • Mechanizmy kolejkowania w Azure
 • Przegląd składowania z wykorzystaniem kolejek Azure (Azure Storage Queues)
 • Obsługa komunikatów kolejek Azure
 • Szyna usług Azure (Azure Service Bus)
 • Szyna usług Azure - kolejki (Azure Service Bus Queues)
 • Szyna usług Azure - Relay (Azure Service Bus Relay)
 • Szyna usług Azure - Notification Hubs (Azure Service Bus Notification Hubs)

Moduł 10: Automatyzacja integracji z zasobami Azure

 • Biblioteki klienckie Azure SDK
 • Tworzenie skryptów PowerShell zarządzania usługami Azure
 • Interfejsy Azure REST
 • Azure Resource Manager

Moduł 11: Implementacja bezpieczeństwa w aplikacjach webowych z wykorzystaniem Azure

 • Azure Active Directory
 • Azure AD Directories
 • Azure AD Access Control Service
 • Azure AD Multi-Factor Authentication

Moduł 12: Wdrażanie aplikacji webowych do Azure

 • Strategie wdrażania aplikacji webowych
 • Wdrażanie witryn webowych Azure (Azure Web Sites)
 • Wdrażanie usług w chmurze Azure (Azure Cloud Services)
 • Ciągła integracja (Continuous Integration)
 • Monitorowanie aplikacji w chmurze

Najbliższe terminy:

Zadzwoń: 800 080 322

Długość szkolenia

5 d x 8 h (Łącznie 40 h)

Masz pytania?
Potrzebujesz dodatkowych informacji?
Chcesz wstępnie zarezerować miejsce?

Wypełnij formularz kontaktowy

Szkolenie autoryzowane przez firmę Microsoft

Autoryzowane szkolenia Microsoft


Realizujemy vouchery Microsoft

Vouchery Microsoft Software Assurance

Poznaj szczegóły


Realizujemy egzaminy Pearson

Egzaminy Microsoft Pearson

Poznaj szczegóły

Zwolnienie z VAT

Niektóre szkolenia mogą być zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT. Ma to zastosowanie gdy szkolenia mają charakter kształcenia czy przekwalifikowania zawodowego. Szkolenia informatyczne mogą taki warunek spełniać. O szczegóły zapytaj naszego doradcę ds. szkoleń oraz wypełnij oświadczenie.

Pobierz oświadczenie

Hotel na czas szkolenia

Szukasz Hotelu na czas szkolenia? Wybierz miasto i sprawdź naszą ofertę.

Hotele w Gdańsku
Hotele w Katowicach
Hotele w Łódzi
Hotele w Poznaniu
Hotele w Rzeszowie
Hotele w Szczecinie
Hotele w Warszawie
Hotele we Wrocławiu