SQL ORACLE 11G XE - Zaawansowane użycie języka zapytań w bazie danych

UWAGA! Szkolenie wycofane z oferty.

Aby uzyskać informacje na temat aktualnych szkoleń firmy Oracle prosimy o kontakt z naszym konsultantem: szkolenia@dagma.pl lub 800 080 322.

Opis szkolenia


Poprzez serię praktycznych ćwiczeń lub pracując na plikach kursantów zajmiemy się następującymi zagadnieniami:

 • zaawansowane grupowanie i funkcje analityczne,
 • zarządzanie tabelami, widokami i więzami integralności,
 • warunkowe wstawiania i scalanie danych z wykorzystaniem podzapytań,
 • tworzenie i korzystnie z indeksów,
 • wyrażenia regularne i zapytania hierarchiczne.

Długość szkolenia:

21 h (3 dni x 7 h)


Program szkolenia

Moduł 1: Wprowadzenie

 1. Przypomnienie zasad projektowania danych i nazewnictwa obiektów
  • Czym jest relacyjny model danych
  • Postulaty dr Edgara Franka Codd’a dotyczące relacyjnych baz danych
  • Kiedy baza jest „normalna”, czyli definicja trzech postaci normalnych relacyjnej bazy danych
  • Zasady nazewnictwa tabel, kolumn oraz więzów integralności
 2. Przypomnienie podstawowych cech oraz składni języka SQL
  • Polecenia wybierające dane
  • Polecenia modyfikujące dane
  • Polecenia definiujące obiekty
 3. Przypomnienie zasad korzystania ze słownika danych

Moduł 2: Zarządzanie uprawnieniami bazy danych za pomocą języka SQL

 1. Typy uprawnień w serwerze bazodanowym
  • Uprawnienia obiektowe
  • Uprawnienia systemowe
 2. Skąd wiedzieć co mi wolno a co nie, czyli słownik danych po raz setny
 3. Nadawanie i odbieranie przywilejów
  • Składnia polecenia GRANT
  • Składnia polecenia REVOKE

Moduł 3: Zaawansowana transakcyjność

 1. Przypomnienie podstaw, związanych z transakcjami w bazie danych
  • Mechanizmy ochrony danych
  • Typy izolacji transakcji
  • Polecenia COMMIT oraz ROLLBACK
 2. Zagrożenia płynące z nieprawidłowego wykorzystania transakcji
  • Niekończące się transakcje
  • Blokowanie obiektów
  • Hazard danych
 3. Kto blokuje drogę, czyli mechanizmy LOCK w serwerze bazodanowym
  • Identyfikacja blokad
  • Radzenie sobie ze zbyt długimi blokadami

Moduł 4: Manipulowanie dużymi zbiorami danych

 1. Kopiowanie wierszy z innej tabeli
 2. Modyfikacja danych z wykorzystaniem podzapytań
 3. Modyfikacja danych na podstawie złączenia z innymi tabelami
 4. Warunkowe wstawianie danych czyli przedstawienie polecenia MERGE
 5. Jak sprawdzić co było a nie jest, czyli problem archiwizacji danych

Moduł 5: Zarządzanie obiektami bazy danych

 1. Przypomnienie podstawowych typów obiektów bazodanowych
  • Tabele
  • Indeksy
  • Perspektywy
  • Więzy integralności
 2. Przypomnienie informacji na temat typów danych
  • Typy znakowe
  • Typy liczbowe
  • Data i czas
 3. Tworzenie i modyfikacja tabeli
  • Definiowanie nowych tabel
  • Dodawanie i usuwanie kolumn z istniejących obiektów
  • Jak zdefiniować więzy integralności w bazie danych
 4. Zasady tworzenia i używania indeksów
  • Omówienie typów indeksów
  • Kiedy warto indeksować, czyli książka telefoniczna vs. kilka wizytówek
 5. Lepsze spojrzenie na dane, czyli kiedy korzystać z widoków

Moduł 6: Generowanie raportów z wykorzystaniem zaawansowanych funkcji grupujących

 1. Przypomnienie zasad grupowania
  • Klauzula GROUP BY
  • Kiedy i co grupować?
  • Filtrowanie danych, czyli WHERE vs. HAVING
  • Sortowanie pogrupowanych wyników
 2. Grupowanie po wielu kolumnach oraz zbiorach kolumn
 3. Wyliczanie dodatkowych podsumowań częściowych i ogólnych
  • Przedstawienie klauzuli ROLLUP
  • Przedstawienie klauzuli CUBE

Moduł 7: Zaawansowane techniki pozyskiwania danych z użyciem podzapytań oraz funkcji analitycznych

 1. Przypomnienie zasad korzystania z podzapytań
  • Podzapytania w klauzuli SELECT
  • Podzapytania w klauzuli FROM
  • Podzapytania w klauzuli WHERE
 2. Czym są podzapytania skorelowane?
  • Wpływ zapytań skorelowanych na wydajność serwera bazodanowego
  • Kiedy można, a kiedy trzeba korzystać z podzapytań skorelowanych?
 3. Wprowadzenie do funkcji analitycznych w języku SQL
  • Zastąpienie zapytań skorelowanych funkcjami analitycznymi
  • Przedstawienie funkcji rankingowych
  • Partycjonowanie wyników zapytania
  • Wykorzystanie agregacji bez grupowania

Moduł 8: Wsparcie wyrażeń regularnych oraz „chodzenie po drzewie“

 1. „Co jest podobne do...?”, czyli wprowadzenie do wyrażeń regularnych
  • Zalety i wady korzystania z wyrażeń regularnych
  • Funkcje bazodanowe wspierające używanie wyrażeń
  • Wpływ wyrażeń regularnych na wydajność serwera bazodanowego
 2. Nauka chodzenia po drzewie, czyli wsparcie SQL dla relacji typu RODZICDZIECKO
  • Jak zidentyfikować dane w postaci drzewa?
  • Kiedy budowanie hierarchii może być przydatne
  • Funkcje wspierające „chodzenie po drzewie”

Najbliższe terminy:

Zadzwoń: 800 080 322

Długość szkolenia

3 d x 7 h (Łącznie 21 h)

Masz pytania?
Potrzebujesz dodatkowych informacji?
Chcesz wstępnie zarezerować miejsce?

Wypełnij formularz kontaktowy

Zwolnienie z VAT

Niektóre szkolenia mogą być zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT. Ma to zastosowanie gdy szkolenia mają charakter kształcenia czy przekwalifikowania zawodowego. Szkolenia informatyczne mogą taki warunek spełniać. O szczegóły zapytaj naszego doradcę ds. szkoleń oraz wypełnij oświadczenie.

Pobierz oświadczenie

Hotel na czas szkolenia

Szukasz Hotelu na czas szkolenia? Wybierz miasto i sprawdź naszą ofertę.

Hotele w Gdańsku
Hotele w Katowicach
Hotele w Łódzi
Hotele w Poznaniu
Hotele w Rzeszowie
Hotele w Szczecinie
Hotele w Warszawie
Hotele we Wrocławiu