PL/SQL ORACLE 18C XE Zaawansowane użycie języka programowania w bazie danych

2 990 zł netto

Cena zawiera:

 • szkolenie,
 • pakiet materiałów szkoleniowych,
 • lunch + przerwy kawowe,
 • zaświadczenie ACS DAGMA dla każdego uczestnika,
 • 14-to dniowy kontakt z trenerem po szkoleniu.

3 090 zł netto

Cena zawiera:

 • szkolenie,
 • pakiet materiałów szkoleniowych,
 • lunch + przerwy kawowe,
 • egzamin ACS,
 • certyfikat ACS (dla osób, które zdały egzamin ACS) lub zaświadczenie,
 • 14-to dniowy kontakt z trenerem po szkoleniu.

Opis szkolenia


Poprzez serię praktycznych ćwiczeń lub pracując na plikach kursantów zajmiemy się następującymi zagadnieniami:

 • dynamiczne tworzenie poleceń SQL, tworzenie pakietów, szyfrowanie kodu,
 • tabele zewnętrzne, funkcje strumieniowe,
 • tworzenie kolekcji, przetwarzanie tablicowe, natywna kompilacja,
 • śledzenie sesji, profilowanie.

Długość szkolenia:

21 h (3 dni x 7 h)


Program szkolenia

Moduł 1: Wprowadzenie do bazy danych Oracle – omówienie architektury serwera Oracle

 • Co siedzi w pamięci czyli prawie wszystko o globalny obszarze systemowym – SGA
  • Znaczenie poszczególnych buforów dla prawidłowej pracy serwera
  • Kto tu naprawdę rządzi, czyli procesy drugoplanowe serwera Oracle
  • Wielkość ma znaczenie – ustalamy rozmiary poszczególnych komponentów
 • Architektura fizyczna, czyli z czego zbudowana jest Wyrocznia
  • Co jest na początku – budowa i rodzaje plików parametrów inicjalizacyjnych
  • Co kontroluje plik kontrolny?
  • Budowa i sposoby składowania plików danych
  • Jak odbudować zniszczenia – czym są i co przechowują pliki REDO
 • Szukamy dziury w całym, czyli interpretacja plików log

Moduł 2: Obsługa złożonych typów danych

 • Definiowanie różnych typów kolekcji
 • Czym jest typ rekordu – użycie atrybutu „%ROWTYPE”
 • Tworzenie podtypów
 • Jak stworzyć własny typ danych?

Moduł 3: Przetwarzanie tablicowe

 • Jak poruszać się po kolekcji rekordów?
 • Obsługa dużych zbiorów danych
  • Pobieranie dużych ilości danych za pomocą polecenia BULK COLLECT
  • Masowa modyfikacja danych za pomocą FORALL
 • Omówienie zagrożeń wydajnościowych

Moduł 4: Dynamiczny SQL

 • Jak mogę zbudować dynamicznie zapytanie SQL?
 • Metody wykonywania dynamicznych poleceń SQL
  • Polecenie EXECUTE IMMEDIATE
  • Pakiet DBMS_SQL
  • Mechanizm REF CURSOR
 • Otrzymywanie danych z dynamicznego polecenia SQL
 • Przedstawienie zagrożeń płynących z używania mechanizmu

Moduł 5: Generator danych, czyli funkcje strumieniowe

 • Czym jest funkcja strumieniowa?
 • Kiedy należy korzystać z generatora danych?
 • Przedstawienie korzyści oraz zagrożeń wydajnościowych, płynących z budowania funkcji strumieniowych

Moduł 6: Tworzenie pakietów

 • Czym jest pakiet?
 • Tworzenie specyfikacji pakietu
 • Deklaracja konstrukcji publicznych
 • Tworzenie ciała pakietu
 • Jak korzystanie z pakietów wpływa na wydajność serwera Oracle?

Moduł 7: Optymalizujemy wydajność – profilowanie, śledzenie sesji oraz natywna kompilacja

 • Omówienie mechanizmów śledzenia sesji
  • Pakiet DBMS_MONITOR
  • Pakiet DBMS_SYSTEM
  • Użycie zmiennych na poziomie sesji
  • Przechwytywanie zdarzenia o numerze 10046
 • Jak znaleźć i zinterpretować wyniki śledzenia sesji
 • Lokalizacja „wąskiego gardła”, czyli profilowanie PL/SQL
 • Co jest szybsze – korzystanie z natywnej kompilacji

Moduł 8: Obsługa zaawansowanych pakietów wbudowanych w serwer Oracle

 • Serwer Oracle jako kopalnia zaawansowanych rozwiązań programistycznych
  • Generowanie definicji danych za pomocą pakietu DBMS_METADATA
 • Obsługa automatycznych zadań przez pakiet DBMS_SCHEDULER
 • Przekazywanie danych między działającymi zadaniami przy użyciu pakietu DBMS_PIPE
 • Jak sprawić, żeby mój kod był nieczytelny dla człowieka, czyli użycie opcji PL/SQL Wrapper

Najbliższe terminy:

Zadzwoń: 800 080 322

Długość szkolenia

3 d x 7 h (Łącznie 21 h)

Masz pytania?
Potrzebujesz dodatkowych informacji?
Chcesz wstępnie zarezerować miejsce?

Wypełnij formularz kontaktowy

Zwolnienie z VAT

Niektóre szkolenia mogą być zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT. Ma to zastosowanie gdy szkolenia mają charakter kształcenia czy przekwalifikowania zawodowego. Szkolenia informatyczne mogą taki warunek spełniać. O szczegóły zapytaj naszego doradcę ds. szkoleń oraz wypełnij oświadczenie.

Pobierz oświadczenie

Hotel na czas szkolenia

Szukasz Hotelu na czas szkolenia? Wybierz miasto i sprawdź naszą ofertę.

Hotele w Gdańsku
Hotele w Katowicach
Hotele w Łódzi
Hotele w Poznaniu
Hotele w Rzeszowie
Hotele w Szczecinie
Hotele w Warszawie
Hotele we Wrocławiu