PL/SQL ORACLE 18C XE Podstawy Języka programowania w bazie

2 490 zł netto

Cena zawiera:

 • szkolenie,
 • pakiet materiałów szkoleniowych,
 • lunch + przerwy kawowe,
 • zaświadczenie ACS DAGMA dla każdego uczestnika,
 • 14-to dniowy kontakt z trenerem po szkoleniu.

2 590 zł netto

Cena zawiera:

 • szkolenie,
 • pakiet materiałów szkoleniowych,
 • lunch + przerwy kawowe,
 • egzamin ACS,
 • certyfikat ACS (dla osób, które zdały egzamin ACS) lub zaświadczenie,
 • 14-to dniowy kontakt z trenerem po szkoleniu.

Opis szkolenia


Poprzez serię praktycznych ćwiczeń lub pracując na plikach kursantów zajmiemy się następującymi zagadnieniami:

 • tworzenie procedur i funkcji, deklarowanie stałych i zmiennych,
 • wyzwalacze bazodanowe,
 • obsługa wyjątków,
 • bloki anonimowe, pętle i instrukcje warunkowe.

Długość szkolenia:

21 h (3 dni x 7 h)


Program szkolenia

Moduł 1: Wprowadzenie do bazy danych Oracle – przypomnienie wiadomości

 • Zapoznanie się z podstawowymi zasadami projektowania baz danych
  • Czym jest relacyjny model danych
  • Postulaty dr Edgara Franka Codd’a dotyczące relacyjnych baz danych
  • Kiedy baza jest „normalna”, czyli definicja trzech postaci normalnych relacyjnej bazy danych
 • Zasady nazewnictwa tabel, kolumn oraz więzów integralności
 • Przedstawienie popularnych serwerów bazodanowych  Trzymamy się standardów, czyli zasady ANSI oraz ISO
 • Przypomnienie składni polecenia SELECT
 • Typy danych w języku SQL
 • Krótki przegląd zasad grupowania, łączenia, filtrowania i sortowania danych
 • Przypomnienie poleceń modyfikujących dane, czyli jak to było z tymi transakcjami?

Moduł 2: Struktura i typy bloków PL/SQL

 • Omówienie składni bloków wykonywalnych PL/SQL
 • Przedstawienie różnych typów jednostek programowych
  • Bloki anonimowe
  • Procedury
  • Funkcje
  • Wyzwalacze bazodanowe

Moduł 3: Deklarowanie zmiennych

 • Typy zmiennych w PL/SQL
 • Jak tego wszystkiego używać, czyli deklarowanie zmiennych
 • A1, A2, A3...., czyli zasady nazewnictwa zmiennych
 • Zmienna taka, jak... – zapoznanie z atrybutem „%TYPE”

Moduł 4: Instrukcje sterujące w języku PL/SQL

 • „Jeśli A to B”, czyli jak zaimplementować instrukcje sterujące
  • Instrukcja IF
  • Instrukcja CASE
 • „I kręci się, kręci koło za kołem” – omówienie pętli w języku PL/SQL
  • Pętla LOOP
  • Pętla WHILE
  • Pętla FOR

Moduł 5: Sposoby pobierania danych, czyli jak wykorzystać znajomość SQL

 • Składnia instrukcji SELECT w języku PL/SQL
 • Jak pobierać więcej niż jeden rekord, czyli dokładamy wiadomości o pętlach
 • Manipulowanie danymi w jednostkach programowych PL/SQL

Moduł 6: Jak korzystać z kursorów?

 • Kursor – nie tylko to, co miga przyjaźnie na ekranie
  • Do czego służą kursory w PL/SQL
  • Jakie są zalety i wady używania kursorów
 • Jak zdeklarować kursor w PL/SQL?
 • Obsługa kursorów w jednostkach programowych
  • Atrybuty kursorów
  • Kursory parametryzowane
  • Posługiwanie się kursorami w pętli

Moduł 7: Sterowanie wykonaniem kodu za pomocą obsługi wyjątków

 • Czy wyjątek potwierdza regułę?
  • Co to jest wyjątek?
  • Gdzie mogą wystąpić wyjątki w kodzie wykonywalnym?
  • Jak objawia się wystąpienie wyjątku?
 • W jaki sposób przechwytywać wyjątki?
  • Wyjątki predefiniowane
  • Wyjątki zdefiniowane przez użytkownika
  • Propagacja wyjątków w celu sterowania wykonywaniem kodu

Moduł 8: Tworzymy procedury i funkcje

 • Procedura czy funkcja – wykazanie różnic
 • Przekazywanie parametrów
  • Parametry typu IN
  • Parametry typu OUT
  • Parametry typu IN OUT
 • Jak zwrócić wyniki
 • Odwoływanie się do składowanych procedur i funkcji

Moduł 9: Reagowanie na zdarzenia, czyli wyzwalacze bazodanowe

 • Na jakie zdarzenia możemy reagować?
 • Omówienie typów wyzwalaczy bazodanowych
 • Przedstawienie składni wyzwalaczy
 • Najczęstsze problemy programistyczne i pomysły na ich rozwiązanie
 • Użycie wyzwalaczy do zapewnienia wersjonowania danych

Moduł 10: Obsługa plików w języku PL/SQL

 • Nauka czytania i pisania, czyli sięgamy po pliki na dysk
 • Zmienne odnoszące się do pliku
 • Nie wszystkiego można dotknąć, czyli problemy z uprawnieniami
 • Przedstawienie pakietu UTL_FILE
 • Obsługa wyjątków związana z plikami

Najbliższe terminy:

Zadzwoń: 800 080 322

Długość szkolenia

3 d x 7 h (Łącznie 21 h)

Masz pytania?
Potrzebujesz dodatkowych informacji?
Chcesz wstępnie zarezerować miejsce?

Wypełnij formularz kontaktowy

Zwolnienie z VAT

Niektóre szkolenia mogą być zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT. Ma to zastosowanie gdy szkolenia mają charakter kształcenia czy przekwalifikowania zawodowego. Szkolenia informatyczne mogą taki warunek spełniać. O szczegóły zapytaj naszego doradcę ds. szkoleń oraz wypełnij oświadczenie.

Pobierz oświadczenie

Hotel na czas szkolenia