PL/SQL ORACLE 11G XE - Podstawy Języka programowania w bazie

UWAGA! Szkolenie wycofane z oferty.

Aby uzyskać informacje na temat aktualnych szkoleń firmy Oracle prosimy o kontakt z naszym konsultantem: szkolenia@dagma.pl lub 800 080 322.

Opis szkolenia


Poprzez serię praktycznych ćwiczeń lub pracując na plikach kursantów zajmiemy się następującymi zagadnieniami:

 • tworzenie procedur i funkcji, deklarowanie stałych i zmiennych,
 • wyzwalacze bazodanowe,
 • obsługa wyjątków,
 • bloki anonimowe, pętle i instrukcje warunkowe.

Długość szkolenia:

21 h (3 dni x 7 h)


Program szkolenia

Moduł 1: Wprowadzenie do bazy danych Oracle – przypomnienie wiadomości

 1. Zapoznanie się z podstawowymi zasadami projektowania baz danych
  • Czym jest relacyjny model danych
  • Postulaty dr Edgara Franka Codd’a dotyczące relacyjnych baz danych
  • Kiedy baza jest „normalna”, czyli definicja trzech postaci normalnych relacyjnej bazy danych
 2. Zasady nazewnictwa tabel, kolumn oraz więzów integralności
 3. Przedstawienie popularnych serwerów bazodanowych  Trzymamy się standardów, czyli zasady ANSI oraz ISO
 4. Przypomnienie składni polecenia SELECT
 5. Typy danych w języku SQL
 6. Krótki przegląd zasad grupowania, łączenia, filtrowania i sortowania danych
 7. Przypomnienie poleceń modyfikujących dane, czyli jak to było z tymi transakcjami?

Moduł 2: Struktura i typy bloków PL/SQL

 1. Omówienie składni bloków wykonywalnych PL/SQL
 2. Przedstawienie różnych typów jednostek programowych
  • Bloki anonimowe
  • Procedury
  • Funkcje
  • Wyzwalacze bazodanowe

Moduł 3: Deklarowanie zmiennych

 1. Typy zmiennych w PL/SQL
 2. Jak tego wszystkiego używać, czyli deklarowanie zmiennych
 3. A1, A2, A3...., czyli zasady nazewnictwa zmiennych
 4. Zmienna taka, jak... – zapoznanie z atrybutem „%TYPE”

Moduł 4: Instrukcje sterujące w języku PL/SQL

 1. „Jeśli A to B”, czyli jak zaimplementować instrukcje sterujące
  • Instrukcja IF
  • Instrukcja CASE
 2. „I kręci się, kręci koło za kołem” – omówienie pętli w języku PL/SQL
  • Pętla LOOP
  • Pętla WHILE
  • Pętla FOR

Moduł 5: Sposoby pobierania danych, czyli jak wykorzystać znajomość SQL

 1. Składnia instrukcji SELECT w języku PL/SQL
 2. Jak pobierać więcej niż jeden rekord, czyli dokładamy wiadomości o pętlach
 3. Manipulowanie danymi w jednostkach programowych PL/SQL

Moduł 6: Jak korzystać z kursorów?

 1. Kursor – nie tylko to, co miga przyjaźnie na ekranie
  • Do czego służą kursory w PL/SQL
  • Jakie są zalety i wady używania kursorów
 2. Jak zdeklarować kursor w PL/SQL?
 3. Obsługa kursorów w jednostkach programowych
  • Atrybuty kursorów
  • Kursory parametryzowane
  • Posługiwanie się kursorami w pętli

Moduł 7: Sterowanie wykonaniem kodu za pomocą obsługi wyjątków

 1. Czy wyjątek potwierdza regułę?
  • Co to jest wyjątek?
  • Gdzie mogą wystąpić wyjątki w kodzie wykonywalnym?
  • Jak objawia się wystąpienie wyjątku?
 2. W jaki sposób przechwytywać wyjątki?
  • Wyjątki predefiniowane
  • Wyjątki zdefiniowane przez użytkownika
  • Propagacja wyjątków w celu sterowania wykonywaniem kodu

Moduł 8: Tworzymy procedury i funkcje

 1. Procedura czy funkcja – wykazanie różnic
 2. Przekazywanie parametrów
  • Parametry typu IN
  • Parametry typu OUT
  • Parametry typu IN OUT
 3. Jak zwrócić wyniki
 4. Odwoływanie się do składowanych procedur i funkcji

Moduł 9: Reagowanie na zdarzenia, czyli wyzwalacze bazodanowe

 1. Na jakie zdarzenia możemy reagować?
 2. Omówienie typów wyzwalaczy bazodanowych
 3. Przedstawienie składni wyzwalaczy
 4. Najczęstsze problemy programistyczne i pomysły na ich rozwiązanie
 5. Użycie wyzwalaczy do zapewnienia wersjonowania danych

Moduł 10: Obsługa plików w języku PL/SQL

 1. Nauka czytania i pisania, czyli sięgamy po pliki na dysk
 2. Zmienne odnoszące się do pliku
 3. Nie wszystkiego można dotknąć, czyli problemy z uprawnieniami
 4. Przedstawienie pakietu UTL_FILE
 5. Obsługa wyjątków związana z plikami

Najbliższe terminy:

Zadzwoń: 800 080 322

Długość szkolenia

3 d x 7 h (Łącznie 21 h)

Masz pytania?
Potrzebujesz dodatkowych informacji?
Chcesz wstępnie zarezerować miejsce?

Wypełnij formularz kontaktowy

Zwolnienie z VAT

Niektóre szkolenia mogą być zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT. Ma to zastosowanie gdy szkolenia mają charakter kształcenia czy przekwalifikowania zawodowego. Szkolenia informatyczne mogą taki warunek spełniać. O szczegóły zapytaj naszego doradcę ds. szkoleń oraz wypełnij oświadczenie.

Pobierz oświadczenie

Hotel na czas szkolenia

Szukasz Hotelu na czas szkolenia? Wybierz miasto i sprawdź naszą ofertę.

Hotele w Gdańsku
Hotele w Katowicach
Hotele w Łódzi
Hotele w Poznaniu
Hotele w Rzeszowie
Hotele w Szczecinie
Hotele w Warszawie
Hotele we Wrocławiu